Vojtěch Domin

Vojtěch Domin

Vojtěch Domin alias Bardě, platný člen Falešného společenstva a příležitostně PHS. Hraje na kvantum strunných nástrojů, i když struny nejsou podmínkou. Narodil se v Českém Krumlově.

I v profesním životě má Vojta k hudbě blízko, zabývá se stavbou hudebních nástrojů, kterou úspěšně vystudoval na SUPŠ hudebních nástrojů a nábytku v Hradci Králové.
Jeho studentským nástrojům je věnována tato prezentační stránka: Nandellë.

V současné době studuje na FF Masarykovy univerzity specifický obor: Teorie a provozovací praxe staré hudby, kde se ve třídě Jana Krejči učí hrát na staré drnkací hudební nástroje - loutnu, arciloutnu; v plánu je teorba a barokní kytara.

Více