Oslava Froda Oslavná Hobití III. věk

Poetické společenstvo Složeno před 1998

Pisen

Celé vojsko se smálo a plakalo a uprostřed jejich veselí a slz zazněl jasný hlas pěvce jako stříbro a zlato a všichni muži ztichli.

Zpíval jim tu elfským jazykem, tu řečí Západu, až jejich srdce, raněná sladkými slovy, přetékala a jejich radost byla jako meče a myšlenkami odešli do krajů, kde bolest a rozkoš tryskají spolu a slzy jsou vínem blaženosti.Autor písně

Petr Bohdan Petr Bohdan