O projektu

Vznik projektu

Počátky projektu lze vystopovat na Tolkienconu 2011, kde jsem se poprvé osobně setkal s lidmi z okruhu Poetického a Falešného společenstva a dostalo se mi, i přesto, že jsem byl „cizincem z Východu“, nad míru vlídného přijetí. Tato setkání se později ukázala jako klíčová. Hlavní inspirací byl báječný (a pro mne nový) zpěvník Poetického společenstva a hostů s názvem Písně ze Středozemě a již tehdy padly první nesmělé návrhy, pokusit se nahrát písně v něm obsažené, protože naprostá většina z nich existovala pouze ve formě notových zápisů. Návrhy se sice ještě v té době nesetkaly s příznivým ohlasem, to se však mělo změnit zhruba o půl roku později. Jak to bývá, za vším opět byla šťastná náhoda a setkání v pravou chvíli. Vznikl první PLÁN a události nabraly na obrátkách – následovalo opětovné setkání s  autory ze „společenstev“ a na konci roku 2011 už můžeme hovořit o stavu, kdy se naprostá většina zainteresovaných s „nahrávacím projektem“ ztotožnila a někteří se dokonce začali velmi těšit. Tyto okolnosti pak přirozeně vyústily v domácí nahrávání některých písní, vystoupení na TC 2012 s názvem Hlasy Středozemě a konečně i první nahrávání ve studiu v březnu – červnu 2012. A dlouho na sebe nenechal čekat ani tento web. Od doby původní myšlenky se záběr projektu o něco rozšířil, takže již nezahrnuje „pouze“ zmíněný zpěvník a doufejme, že se bude zdárně vyvíjet a písně i autoři budou dále přibývat. Nebylo by na něj možné byť jenom pomyslet bez podpory a nadšení všech příznivců tolkienovské hudby, kteří nezištně nabídli pomocnou ruku, a za to jim patří opravdu velký dík!

AHO (nadšený koordinátor projektu)

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je shromáždění původní (zatím české) písňové, ale i jiné tvorby inspirované světem J. R. R. Tolkiena. Nabídnout všem, kteří o to stojí, možnost si písničky poslechnout v podobě, v jaké je chtěli interpretovat sami autoři (autorské aranže), stáhnout si je, naučit se je a předávat jejich poetiku dále. Současně je to místo, kde se mohou setkat virtuálně a poté třeba i skutečně lidé, kteří se zabývají středozemskou tvorbou, a spoluvytvářet tak podhoubí a inspiraci pro další písně i autory. Hlavním měřítkem pro zařazení písní na web projektu je kromě tematického zaměření především jejich dostatečná technická a interpretační kvalita, zkrátka aby byly nahrané hezky a byla radost je poslouchat. Pokud existují třeba i jiné nahrávky téže písně z různých vystoupení nebo od jiných interpretů, snažíme se je také zveřejnit jako dodatečné verze, a tím docílit co největší pestrosti.
 

Podpora autorů – nahrávání

Požadavek na kvalitu nahrávek v tomto projektu může být poněkud limitující. Je zřejmé, že řada nadějných začínajících autorů nemá většinou prostředky a možnosti nahrát své písně ve studiu, naopak ti zkušení a ostřílení zase těžko hledají čas, který je třeba k nahrání písní. V rámci projektu se té první skupině snažíme poskytnout možnost, aby si kvalitně nahrála svoje písně, tu druhou skupinu se zase pokoušíme přesvědčit, že stojí za to nějaký ten čas nahrávání obětovat. Výsledkem pak je většinou to, že se s některými z autorů sejdeme ve studiu. Nahrávání ve studiu se daří a snad i nadále bude dařit zorganizovat zhruba 2-3 krát do roka. Jediné, co se od autorů (a jimi zvolených interpretů) očekává, je, že se na nahrávání zodpovědně připraví a že nabídnou takto nahrané písně k volnému šíření na webu prostřednictvím stránek projektu.
 

Zabýváte se tolkienovskou tvorbou?

Pokud se sami zabýváte skládáním písní s tolkienovskou tematikou nebo jinou stejně inspirovanou tvorbou a myslíte si, že vám to jde, ozvěte se nám (viz kontakty)! Jestli znáte někoho jiného, jehož dílo by rozhodně nemělo na těchto stránkách chybět, přemluvte ho, ať se ozve. Nebo nám jen dejte o dotyčném vědět, zkusíme ho přemluvit sami :-). Také rozhodně nic nepokazíte, pokud přijedete na Tolkiencon, a pak se uvidí.
 

Obsah webu

Z názvu webových stránek by mohlo vyplývat, že se omezují výhradně na tvorbu hudební. Takové bylo východisko a původní myšlenka projektu, nicméně i ta se vyvíjí. Proto se v budoucnu může obsah rozrůst třeba o poezii, dramatickou nebo filmovou tvorbu (první vlaštovky už se objevují), či další tvůrčí obory. Nechme se tedy překvapit.
 

Zázemí projektu

Projekt pisnestredozeme.cz je čistě neziskový a je založen na podpoře dobrovolníků a nadšenců. Všechny náklady spojené s projektem jsou hrazeny z kapes jeho příznivců a nikdy nebylo, není a nebude pomýšleno na to, že by byl projekt jakkoli výdělečný. Jeho hlavním posláním je dávat si navzájem radost z nahraných písní, uskutečněných představení a vystoupení a sdílet nevyčerpatelnou inspiraci světa, jehož břehy jsou omývány vodami Dělícího moře.