Elfí slavnosti (Elvish Celebrations)

Elfí slavnosti


Web of the band

Authors and members


Františka Andršová (Aredhel)
Dušan Andrš
Vojtěch Domin (Bardě)
HOSTÉ:
Michaela Svatošová
Eliška Nejedlá (Elsa)