Elfí slavnosti

Elfí slavnosti

Jak se pozná elfí hudba?

Slyšíte ji v tuto chvíli a přitom zní od věků, je v ní radost i zádumčivost, upřímná prostota i hluboká sofistikovanost, nevázaná bujarost i pokorný řád. Je tajemně přitažlivá, hříšně sladká, kajícně slaná, smutně hořká i hněvivě palčivá. Obsahuje magickou substanci, která vás donutí všeho nechat, na všechno zapomenout.

Zůstává a neodchází, rezonuje vždy novou a novou ozvěnou, nikdo ji nechytí, nenechá se polapit. Chce si udržet svá kouzla a tajemství. Žije vlastním životem a současně životem všech, kteří ji slyšeli třeba jen jedinkrát. Je na dosah, v srdcích, v myslích, v činech, ve snech. Radí, láká, směruje, spojuje, vytváří.

Je zpěvem všech národů, je řečí všech dob, je voláním všech míst. Je jazykem všech světů. Tryská z nespočtu úst, rodí se pod doteky lesů rukou, rozeznívá ji vibrace nesčíslných strun, živí ji chvění zástupů ozvučnic.

Následující skladbičky jsou elfí hudbou, protože nás přenesou do Středozemě. Snad i do Valinoru. Na elfí slavnosti. Otevřou naše nitra, odnesou z nich každodenní starosti. To aby v nich byl dostatek místa, až do nich s prvními tóny začne proudit elfí radost.

Františka Andršová (Aredhel), Dušan Andrš a Vojtěch Domin (Bardě) vás zvou na Elfí slavnosti.

Více


Web uskupení

Autoři a členové uskupení


Františka Andršová (Aredhel)
Dušan Andrš
Vojtěch Domin (Bardě)
HOSTÉ:
Michaela Svatošová
Eliška Nejedlá (Elsa)