Poetické Hudební Společenstvo

Poetické Hudební Společenstvo

Poetické Hudební Společenstvo (PHS) vzniklo v roce 2016 jako hudební skupina, která se ve své tvorbě zaměřuje především na témata spojená s dílem J.R.R. Tolkiena. Jak název napovídá, je přímým pokračovatelem Poetického Společenstva, jehož hudební dědictví udržuje a rozvíjí. Na rozdíl od Poetického Společenstva je PHS zaměřeno téměř výhradně na hudbu.

Vznik PHS logicky završuje periodu několika let, během kterých Aho inicioval vznik webových stránek Písně Středozemě, a ve svém důsledku skrze několik různých hudebních podprojektů znovusjednotil členy Poetického Společenstva, Kateřinu Schwarzerovou, Petra Bohdana a Kateřinu Garcia. V PHS hrají, zpívají a skládají Kateřina Schwarzerová, Aho, Doubravka Burianová, Kateřina Garcia, Petr Bohdan a Vojtěch Domin. Je možné rozšiřování skupiny o další nástroje. Skupina svou instrumentací odkazuje na irskou a skotskou lidovou hudbu (dudy, harfa), dále na folkovou a historickou hudbu. V mezích této instrumentace a hudebního stylu PHS hraje též písně s tématem, který s dílem J.R.R. Tolkiena nesouvisí.

Hlavním, avšak ne jediným cílem naší skupiny je nahrávat ve studiové kvalitě písně členů skupiny, které byly složeny buď v rámci Poetického Společenstva, Hlasů Středozemě nebo PHS. Protože se domníváme, že hudbě prospívá, když zůstává živá, a protože si moc ceníme přímé interakce s posluchači, snažíme se v průběhu roku uspořádat i několik koncertů. Vzhledem k omezeným časovým možnostem většiny členů PHS jsou koncerty pořádány cca 2-4x ročně a některé koncerty proto také nemusí být uskutečněny v plném obsazení. Moc si ceníme spolupráce s Kateřinou Garcia, která si najde čas na spolupráci i přes její časové vytížení a geografickou vzdálenost.

Více