Fotogalerie

Zde se pokusíme sesbírat všechny možné fotografie, které souvisí přímo s projektem, nebo třeba jen s autory a uskupeními, kteří jsou v projektu zahrnuti.

Laisi Finwen

Fotografie ze života Laisi Finwen a okruhu jejích přátel. Rozděleno na tři okruhy: vznik písniček - tábory - slavnosti.

20 fotografií

tábory
slavnosti
tábory
vznik písniček
vznik písniček
tábory
vznik písniček
tábory
slavnosti
tábory
tábory
vznik písniček
slavnosti
tábory
tábory
tábory
tábory
vznik písniček
slavnosti
slavnosti