Fotogalerie

Zde se pokusíme sesbírat všechny možné fotografie, které souvisí přímo s projektem, nebo třeba jen s autory a uskupeními, kteří jsou v projektu zahrnuti.

Poetické Hudební Společenstvo

Fotografie z působení Poetického Hudebního Společenstva, které vzniklo v roce 2016 jako hudební skupina, která se ve své tvorbě zaměřuje především na témata spojená s dílem J.R.R. Tolkiena. Jak název napovídá, je přímým pokračovatelem Poetického Společenstva, jehož hudební dědictví udržuje a rozvíjí. Na rozdíl od Poetického Společenstva je PHS zaměřeno téměř výhradně na hudbu.

7 fotografií

Vánoce17
Vánoce17
Tercie
Tercie
Živo u Palečka
Živo u Palečka
Balbinka-plakat.png
PHS_Balbinka_2016.jpg
PHS-IV.png
PoetickeHudebniSpolecenstvo.jpg
12439133_721950757941177_5513786637244888303_n.jpg
12525665_721950751274511_778983750650575968_o.jpg
12621968_1110803778950150_4501290575854008153_o.jpg